Przysłowie

Im pies mniej szczeka, tym bardziej gryzie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pies
  • Lista przysłów z wyrazem szczekać
  • Lista przysłów z wyrazem gryźć