Przysłowie

Aby do wiosny!

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem wiosna