Przysłowie

Na świętą Agnieszkę wychodzi woda na ścieżkę.

Zobacz też