Przysłowie

Kogo akademia, dwór, obóz w rozum nie wypoleruje, tego żona rozumu, dowcipu douczyć powinna.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem akademia
  • Lista przysłów z wyrazem dwór
  • Lista przysłów z wyrazem obóz
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem wypolerować
  • Lista przysłów z wyrazem żona
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem dowcip
  • Lista przysłów z wyrazem douczyć