Przysłowie

Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.

Zobacz też