Przysłowie

Zła tam rada, gdzie animusz pański, a błazeńska intrata.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem zły
  • Lista przysłów z wyrazem rada
  • Lista przysłów z wyrazem animusz
  • Lista przysłów z wyrazem pański
  • Lista przysłów z wyrazem błazeński
  • Lista przysłów z wyrazem intrata