Przysłowie

Ubogiemu zawsze wiatr w oczy a droga pod górkę.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ubogi
  • Lista przysłów z wyrazem wiatr
  • Lista przysłów z wyrazem oko
  • Lista przysłów z wyrazem droga
  • Lista przysłów z wyrazem górka