Przysłowie

Aniołowi lekko białym być, ale diabła trudno mydłem myć.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem anioł
  • Lista przysłów z wyrazem lekko
  • Lista przysłów z wyrazem biały
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem trudno
  • Lista przysłów z wyrazem mydło
  • Lista przysłów z wyrazem myć