Przysłowie

Zamiast anioła za nogi, złapał diabła za rogi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem anioł
  • Lista przysłów z wyrazem noga
  • Lista przysłów z wyrazem złapać
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem róg