Przysłowie

Święta Anno! Uproś wnuka, niech ma każdy czego szuka.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Anna
  • Lista przysłów z wyrazem prosić
  • Lista przysłów z wyrazem wnuk
  • Lista przysłów z wyrazem każdy
  • Lista przysłów z wyrazem szukać