Przysłowie

Żytko na Antoni kwiat najtęższy goni, a w górach na Wita dopiero zakwita.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem żyto
  • Lista przysłów z wyrazem Antoni
  • Lista przysłów z wyrazem kwiat
  • Lista przysłów z wyrazem tęgi
  • Lista przysłów z wyrazem gonić
  • Lista przysłów z wyrazem góra
  • Lista przysłów z wyrazem Wit
  • Lista przysłów z wyrazem zakwitać