Przysłowie

Kiedy as na warcie, to diabeł w karcie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem as
  • Lista przysłów z wyrazem warta
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem karta