Przysłowie

Choć dziś Atanazy, pal w piecu dwa razy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dziś
  • Lista przysłów z wyrazem Atanazy
  • Lista przysłów z wyrazem palić
  • Lista przysłów z wyrazem piec
  • Lista przysłów z wyrazem dwa