Przysłowie

Na świętego Augustyna orka dobrze się poczyna.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem święty
  • Lista przysłów z wyrazem Augustyn
  • Lista przysłów z wyrazem orka
  • Lista przysłów z wyrazem dobrze
  • Lista przysłów z wyrazem poczynać