Przysłowie

Baba o szydle, a dziad o mydle.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Baba
  • Lista przysłów z wyrazem szydło
  • Lista przysłów z wyrazem dziad
  • Lista przysłów z wyrazem mydło