Przysłowie

Babie w kolana, chłopu w piersi, szlachcicowi w uszy, a Żydowi w pięty, nigdy nie bywa zimno.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Baba
  • Lista przysłów z wyrazem kolano
  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem pierś
  • Lista przysłów z wyrazem szlachcic
  • Lista przysłów z wyrazem ucho
  • Lista przysłów z wyrazem Żyd
  • Lista przysłów z wyrazem pięta
  • Lista przysłów z wyrazem nigdy
  • Lista przysłów z wyrazem zimno