Przysłowie

Choć chłop jak żaba, lepszy niźli baba.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem chłop
  • Lista przysłów z wyrazem żaba
  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem baba