Przysłowie

Gdzie baba rządzi, tam czeladź błądzi.

Zobacz też