Przysłowie

Gdzie doktor nie może, tam baba pomoże.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem doktor
  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem pomóc