Przysłowie

Łatwiej sto zegarków, niż dziesięć bab zgodzić.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem łatwo
  • Lista przysłów z wyrazem sto
  • Lista przysłów z wyrazem zegarek
  • Lista przysłów z wyrazem dziesięć
  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem zgodzić