Przysłowie

Nie zaśpi gruszek w popiele, kto rano bywa w kościele.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem zaspać
  • Lista przysłów z wyrazem gruszka
  • Lista przysłów z wyrazem popiół
  • Lista przysłów z wyrazem rano
  • Lista przysłów z wyrazem bywać
  • Lista przysłów z wyrazem kościół