Przysłowie

Nie ma ryby bez ości, nie ma baby bez złości.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem ryba
  • Lista przysłów z wyrazem ość
  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem złość