Przysłowie

Woda młynem, wiatr śmigłami, a złą babą diabeł obraca.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Woda
  • Lista przysłów z wyrazem młyn
  • Lista przysłów z wyrazem wiatr
  • Lista przysłów z wyrazem śmigło
  • Lista przysłów z wyrazem zły
  • Lista przysłów z wyrazem baba
  • Lista przysłów z wyrazem diabeł
  • Lista przysłów z wyrazem obracać