Przysłowie

Kiedy będziesz na bankiecie, język wiele niech nie plecie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem bankiet
  • Lista przysłów z wyrazem język
  • Lista przysłów z wyrazem wiele
  • Lista przysłów z wyrazem pleść