Przysłowie

Na św. Bartłomieja otwiera się siew i knieja.

Zobacz też