Przysłowie

Bez dobrej woli jako mięso bez chleba, a jaja bez soli.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem wola
  • Lista przysłów z wyrazem mięso
  • Lista przysłów z wyrazem chleb
  • Lista przysłów z wyrazem jajko
  • Lista przysłów z wyrazem sól