Przysłowie

Choć nikt nie widzi, nie czyń, czym się Bóg albo rozum brzydzi.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem nikt
  • Lista przysłów z wyrazem widzieć
  • Lista przysłów z wyrazem czynić
  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem brzydzić