Przysłowie

Cierpliwością i pracą ludzie się bogacą.

Zobacz też