Przysłowie

Co głupiemu po rozumie, kiedy go użyć nie umie?

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem głupi
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem używać
  • Lista przysłów z wyrazem umieć