Przysłowie

W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem luty
  • Lista przysłów z wyrazem grzmieć
  • Lista przysłów z wyrazem wschodni
  • Lista przysłów z wyrazem bok
  • Lista przysłów z wyrazem burza
  • Lista przysłów z wyrazem wiatr
  • Lista przysłów z wyrazem walny
  • Lista przysłów z wyrazem rok