Przysłowie

Czytanie i pisanie za majątek stanie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem czytać
  • Lista przysłów z wyrazem pisać
  • Lista przysłów z wyrazem majątek
  • Lista przysłów z wyrazem stać