Przysłowie

Dla Boga, rodziców i nauczycieli nagrody równej jeszcze ludzie nie mieli.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem rodzice
  • Lista przysłów z wyrazem nauczyciel
  • Lista przysłów z wyrazem nagroda
  • Lista przysłów z wyrazem równy
  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem mieć