Przysłowie

Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego.

Zobacz też