Przysłowie

Dobre dziatki to jakby kwiatki: zdobią ojce swe i matki.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem dobry
  • Lista przysłów z wyrazem dziecko
  • Lista przysłów z wyrazem kwiat
  • Lista przysłów z wyrazem zdobić
  • Lista przysłów z wyrazem ojciec
  • Lista przysłów z wyrazem matka