Przysłowie

Dobry rozum po szkodzie, lepszy przed szkodą.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Dobry
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem szkoda
  • Lista przysłów z wyrazem lepszy