Przysłowie

Dość z siebie czyni, kto wykona, co może.

Zobacz też