Przysłowie

Gdzie przykra droga, zdaj się na Boga.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem przykry
  • Lista przysłów z wyrazem droga
  • Lista przysłów z wyrazem zdać
  • Lista przysłów z wyrazem bóg