Przysłowie

Gdzie wielkie piece, tam małe spichlerze.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem wielki
  • Lista przysłów z wyrazem piec
  • Lista przysłów z wyrazem mały
  • Lista przysłów z wyrazem spichlerz