Przysłowie

Im bliżej źródła, tym woda jaśniejsza.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem bliski
  • Lista przysłów z wyrazem źródło
  • Lista przysłów z wyrazem woda
  • Lista przysłów z wyrazem jasny