Przysłowie

Insza przodkować w rozumie, insza w upornej i wyniosłej dumie.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem przodować
  • Lista przysłów z wyrazem rozum
  • Lista przysłów z wyrazem uporny
  • Lista przysłów z wyrazem wyniosły
  • Lista przysłów z wyrazem duma