Przysłowie

Jaki pan, taki kram, jaki krój, taki strój.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pan
  • Lista przysłów z wyrazem kram
  • Lista przysłów z wyrazem krój
  • Lista przysłów z wyrazem strój