Przysłowie

Jeżelim trochę podpił, kara już gotowa, bo za mocno boli i ciąży mi głowa.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem pić
  • Lista przysłów z wyrazem kara
  • Lista przysłów z wyrazem gotowy
  • Lista przysłów z wyrazem mocno
  • Lista przysłów z wyrazem boleć
  • Lista przysłów z wyrazem ciążyć
  • Lista przysłów z wyrazem głowa