Przysłowie

I kwaśne jabłko robak toczy.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem kwaśny
  • Lista przysłów z wyrazem jabłko
  • Lista przysłów z wyrazem robak
  • Lista przysłów z wyrazem toczyć