Przysłowie

Każdy szanuje człowieka, który czyni, co przyrzeka.

Zobacz też