Przysłowie

Kogo Bóg ma w swej opiece, temu bieda nie dopiece.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem Bóg
  • Lista przysłów z wyrazem swój
  • Lista przysłów z wyrazem opieka
  • Lista przysłów z wyrazem bieda
  • Lista przysłów z wyrazem dopiekać