Przysłowie

Komu życie ciężkie, ziemia będzie lekka.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem życie
  • Lista przysłów z wyrazem ciężki
  • Lista przysłów z wyrazem ziemia
  • Lista przysłów z wyrazem lekki