Przysłowie

Im dalej w las, tym więcej drzew.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem daleko
  • Lista przysłów z wyrazem las
  • Lista przysłów z wyrazem drzewo