Przysłowie

Kto by chciał we zdrowiu jako młody do śmierci żyć, potrzeba mu zawczasu umieć starym być.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem chcieć
  • Lista przysłów z wyrazem zdrowie
  • Lista przysłów z wyrazem młody
  • Lista przysłów z wyrazem śmierć
  • Lista przysłów z wyrazem żyć
  • Lista przysłów z wyrazem umieć
  • Lista przysłów z wyrazem stary