Przysłowie

Kto drugich strofować rad, niech się strzeże własnych wad.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem drugi
  • Lista przysłów z wyrazem strofować
  • Lista przysłów z wyrazem rad
  • Lista przysłów z wyrazem strzec
  • Lista przysłów z wyrazem własny
  • Lista przysłów z wyrazem wada