Przysłowie

Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.

Zobacz też

  • Lista przysłów z wyrazem raz
  • Lista przysłów z wyrazem człowiek
  • Lista przysłów z wyrazem nic
  • Lista przysłów z wyrazem pomóc